Wysokość wpisu od odwołania

Na podstawie upoważnienia sformułowanego w art. 198 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów określił rozporządzeniem z dnia 15 marca 2012 roku wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania.

Wysokość wpisu uzależniona jest od dwóch czynników:

I. Dla zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wysokość wpisu wynosi:

  • 7.500 zł ? dla zamówień na dostawy lub usługi
  • 10.000 zł ? dla zamówień na roboty budowlane

II. Dla zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wysokość wpisu wynosi:

  • 15.000 zł ? dla zamówień na dostawy lub usługi
  • 20.000 zł ? dla zamówień na roboty budowlane

Zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów odwołujący uiszcza wpis na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych. Na stronie internetowej Urzędu znajduje się informacja, iż wpis należy wpłacać na rachunek bankowy:

NBP 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000 (Urząd Zamówień Publicznych)

Wpis uznaje się za uiszczony, jeżeli nastąpi wpłata lub zostanie obciążony rachunek bankowy odwołującego na rzecz Urzędu (§3 rozporządzenia).

 Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>